Fundamentarea constituirii unei colecții: Exemplu – Colecția de Creație Contemporană


by A.C. & I.T.

O expoziție operează în plan vizibil, în special, cu obiecte (de patrimoniu), care sunt grupate / conservate, în funcție de specificul lor, în colecții și sub-colecții, fonduri etc. Există o diversitate de colecții ce aparțin unor domenii precum: arheologie, istorie, științele naturii, etnografie, antropologie, artă etc.

Pentru o gestionare cât mai bună, se optează la gruparea unor piese pe categorii, tipuri funcționale sau în funcție de material, tehnică, perioada realizării lor etc. De exemplu, Muzeul de Etnografie și Artă Populară (MEAP) din Tulcea avea în 2013 următoarele colecții și sub-colecții: Artă Populară (Țesături decorative, Port, Veșminte bisericești), Etnografie (Ceramică, Vase de Aramă, Ocupații și Meșteșuguri), Foto-Document și Patrimoniu Industrial.

Având în vedere politica de îmbogățire a patrimoniului, posibilitățile de achiziție – donație și oportunități, un muzeu își poate constitui în timp și alte colecții, urmând mai mulți pași reglementați de legislația în vigoare și regulamentele instituționale. De regulă, primii doi sunt următorii:

1. Nota de fundamentare privind constituirea colecției

2. Decizia privind constituirea colecției și desemnarea gestionarului de colecție 

Voi exemplifica în cele ce urmează, punctual, etapele constituirii unei colecții la MEAP. Pentru că muzeul nostru a înțeles importanța patrimoniului etnografic creat în prezent de meșteri sau copii și pentru că în urma atelierelor pedagogice derulate de-a lungul anilor s-au produs bunuri culturale calitative, ne-am hotărât să constituim colecția de Creație Contemporană, de factură etnografică. Primul pas a fost NOTA DE FUNDAMENTARE, în care s-a prezentat necesitatea noii colecții, liniile generale urmate în colectarea pieselor, propunerea unui gestionar (competențe, calificări). Răspunsul a fost decizia de constituire a acestei colecții.

Ouă pascale – Lituania

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind constituirea Colecției de Creație Contemporană și desemnarea ca gestionar de colecție a d-lui A.C. – muzeograf din cadrul Muzeului de Etnografie și Artă Populară

Creația contemporană de artă populară a cunoscut o reală dezvoltare pe teritoriul României, îndeosebi în perioada post-comunistă, când instituțiile de cultură au încurajat meșterii populari să transmită meșteșugurile generațiilor tinere. MEAP s-a înscris acestui curent prin organizarea de activități pedagogice, proiecte culturale încă din anii 2000. Astfel, în cei peste 10 ani de colaborări cu diverși meșteri a rezultat o serie de piese ce se încadrează creației contemporane și care necesită constituirea unei colecții pentru a fi conservate și valorificate expozițional.

Patrimoniul contemporan ce păstrează autenticul și specificul cultural local constituie o sursă importantă pentru colecțiile muzeale. Vom încadra produsele astfel:

  • obiecte de artă populară care conservă tehnici sau stiluri tradiționale (țesături. ceramică, lemn, sticlă, icoane, os, ou încondeiat etc.)
  • obiecte artizanale de inspirație populară (decorațiuni pentru interior, împletituri din fire vegetale, artizanat metal etc.)
  • obiecte de artă decorativă modernă (goblen, mobilier mic, machete etc.)

Alte argumente privind necesitatea constituirii colecției de Creație contemporană apar din următoarele considerente:

1. Patrimoniul etnografic contemporan, deseori desconsiderat, trebuie inventariat, monitorizat, tipologizat și  integrat spațiului muzeal, deoarece este expresia actuală a artei populare. El este de fapt o etapă de evoluție (extrem de dinamică) a creației tradiționale, necesitând o evaluare pe criterii științifice clar definite. Pe de altă parte, acest tip de patrimoniul constituie o modalitate de reînviere a tradiției creative specifice diverselor grupuri sociale, culturale sau etnice. Nu putem uita de valoarea lui documentară.

La nivel global există un trend de promovare a obiectelor de acest tip (ex: o parte a programului de la Salon International de Patrimoine Culturel – Franța, taberele de creație și expozițiile de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti București, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Muzeul Național al Viticulturii și Pomiculturii Golești etc). La nivel mondial, multe muzee și-au constituit astfel de colecții (2 ex: Musée de la première guerre mondiale Château de Péronne / Franța – colecţia Artizanat din tranşee; eforturile staff-ului de la Musée des maîtres et artisans du Québec / Canada de a completa colecțiile cu creații din 1920 până astăzi).

De asemenea, muzeele etnografice au început să-și creeze și ele aceste forme de colectare, salvgardare și valorificare a bunurilor etnografice realizate de la 1950 până în prezent.

2. Selectarea bunurilor trebuie realizată din prisma creației, avându-se în vedere respectarea manualității predominante, autenticității, originalității și esteticii. O metodologie deosebită trebuie aplicată creației de tip kitsch sau de sub-cultură, în acest caz  urmând a fi aplicată o grilă distinctă de standarde (imitație, grad de aglomerare, exagerare, inadvertență cromatică, funcțională etc.).

Bunurile din colecția ce se dorește constituită provin din: ateliere pedagogice realizate de personalul MEAP (ex: Atelierul de țesut, de încondeiat, de prelucrare artistică a lemnului etc.), concursuri școlare la nivel național și internațional (Poveste de iarnă, Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor). În linii mari, piesele aparțin următoarelor categorii: artizanat, artă naivă și arta copiilor dirijată (creația realizată de copii sub îndrumarea unui meșter, artist, cadru coordonator, părinte etc.).

3. Valorificarea expozițională la nivel internațional este mult mai ușoară din punct de vedere legislativ (documentația pentru tranzitul bunurilor etc.) și economic (asigurarea pieselor și a transportului acestora), în raport cu patrimoniul clasat. Acest fapt constituie un atuu, în activitatea de promovare a imaginii instituției la nivel european.

Inventarierea bunurilor și evaluarea lor se va face de către Comisia de achiziții și donații bunuri culturale mobile din domeniul etnografiei și artei populare pentru MEAP, constituită prin Decizia Nr.xxx/xx.xx.xxxx.

Având în vedere argumentele de mai sus, vă rog să aprobați declanșarea procedurii de constituire a Colecției de creație contemporană ce va fi gestionată de d-nul A.C. Am considerat că este cel mai potrivit pentru aceasta deoarece în urma absolvirii și obținerii Certificatului de formare profesională pentru ocupația muzeograf a dobândit următoarele competențe: dezvoltarea colecțiilor, gestionarea bunurilor culturale, evaluarea bunurilor culturale, protejarea patrimoniului muzeal, efectuarea cercetării de muzeu, realizarea expozițiilor, realizare de programe educative, oferire de produse și servicii către public, promovarea produselor / serviciilor muzeului, dezvoltarea colaborărilor cu alte organizații implicate în satisfacerea nevoilor socio-culturale ale comunității.

Data                                                                                                               Șef serviciu, Semnătura

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s