Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice


by A.C. & Surse Precum orice domeniu, și cel muzeal este reglementat, mai mult sau mai puțin, de o legislație cadru, alcătuită din legi, acte normative, norme, ordine de ministru sau hotărâri de guvern. În funcție de profilul muzeului, la acestea se adaugă legislații specifice (de exemplu: legislația privind prezervarea patrimoniului imaterial, Legea privind regimul juridic…